logo

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

29 kwietnia
twitPAP: Jakich efektów spodziewa się Pan po tym spotkaniu?

J.G: Chciałbym, aby jednym z efektów posiedzenia Komisji Współpracy Gospodarczej było wsparcie dla konkretnych, wspólnych projektów przedsiębiorców polskich i ukraińskich. Chociażby w tak ważnej branży energetycznej: polskie spółki Orlen i PGNiG gotowe są tu do wymiany doświadczeń, pogłębienia współpracy i realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Polskie firmy zainteresowane są też m.in. inwestycjami infrastrukturalnymi i budowlanymi.

PAP: Jak ocenia Pan możliwości współpracy w najbliższym czasie polskich przedsiębiorców z biznesem ukraińskim?

J.G: Potencjał naszej współpracy nie jest do końca wykorzystany. Jesteśmy zainteresowani m.in. kontynuacją eksportu gazu do Ukrainy. Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, projekt Baltic Pipe oraz rozbudowa systemu przesyłowego w Polsce stworzą dodatkowe możliwości w tym zakresie. Polski operator gazu (OGP Gaz-System) jest gotów do rozmów z ukraińskim operatorem sieci przesyłowych w celu zwiększenia możliwości przesyłu gazu po 2022 r.