logo
Email Hasło
Dostęp do serwisu -->ZRZUTKA od 9 zł/m
5 marca

Tajemnice niepodległej

1904 - J.Piłsudski na zaproszenie Japończyków odbywa podróż do tego kraju. Celem podróży jest zbudowanie przy najpotężniejszym ówcześnie mocarstwie dalekiego wschodu (obecnie tym państwem są chiny) polskich legionów.
R.Dmowski, który również został zaproszony, działając w interesie Rosji, torpeduje te plany.

źródła: https://www.focus.pl/artykul/co-roman-dmowski-i-jozef-pilsudski-robili-w-tokio, Piotrzkowicz I.P. “Geopolityka: Polska w grze mocarstw”