logo
Email Hasło
Dostęp do serwisu -->ZRZUTKA od 9 zł/m
19 stycznia

"To nie jest tak jak niektórzy quasi geopolitycy twierdzili, że Polska wprawdzie leży w Europie Zachodniej, ale interesy ma w Europie Wschodniej, nie, nie, interesy się ma tam, gdzie się leży, to czas potwierdził"

"To nie jest tak jak niektórzy quasi geopolitycy twierdzili, że Polska wprawdzie leży w
Europie Zachodniej, ale interesy ma w Europie Wschodniej, nie, nie, interesy się ma tam,
gdzie się leży, to czas potwierdził" Roman Kuźniar, 04.2018